falcon logo
wood

Falcon Lumber là một nhà sản xuất hàng đầu, sỉ và xuất khẩu toàn cầu của gỗ mềm và gỗ cứng. Falcon Lumber phục vụ khách hàng ở Bắc Mỹ, Châu Âu và Châu Á với nhiều loại gỗ và các loại gỗ phục vụ các ứng dụng công nghiệp và thương mại. Chúng tôi cũng cung cấp các dịch vụ liên quan cho khách hàng trên toàn cầu.

CERTIFICATIONS: INDUSTRY & TRADE ASSOCIATIONS:
FSC logo PEFC logo Nawla logo CWPCA logo Globe logo AHEC logo Nhla logo CHB logo IHLA logo NP logo Ontario Wood logo

FALCON LUMBER là một nhà sản xuất hàng đầu, sỉ và xuất khẩu toàn cầu của gỗ mềm và gỗ cứng. Chúng tôi phục vụ khách hàng ở Bắc Mỹ, Châu Âu và Châu Á với gỗ xẻ cho các ứng dụng công nghiệp và thương mại ở mọi quy mô. Chúng tôi tự hào về sự liên kết lâu dài của chúng tôi với nhiều hiệp hội và hội đồng thương mại giúp thúc đẩy hoạt động kinh doanh âm thanh và quản lý có trách nhiệm trong ngành công nghiệp sản phẩm lâm nghiệp.